Thực đơn món ăn

Hotline tư vấn:

0969 247 247 0969 247 247

10h30 - 22h30

Các ngày trong tuần
Thực đơn món ăn
LẨU CÁ LÓC BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Giá: 179.000 VNĐ

LẨU CÁ LÓC BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LẨU THÁI HẢI SẢN
Giá: 189.000 VNĐ

LẨU THÁI HẢI SẢN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LẨU LƯƠN
Giá: 179.000 VNĐ

LẨU LƯƠN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LẨU NẤM HẢI SẢN
Giá: 199.000 VNĐ

LẨU NẤM HẢI SẢN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LẨU CÁ DIÊU HỒNG
Giá: 179.000 VNĐ

LẨU CÁ DIÊU HỒNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LẨU CÁ KÈO
Giá: 199.000 VNĐ

LẨU CÁ KÈO

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ỐC HƯƠNG
Giá: Liên hệ

ỐC HƯƠNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ HẤP HÀNH
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ HẤP HÀNH

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LẨU CÁ
Giá: Liên hệ

LẨU CÁ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ THÁC LÁT KIM SA CHIÊN GIÒN/ SẢ ỚT
Giá: 139.000 VNĐ
BAO TỬ HẦM TIÊU XANH
Giá: 139.000 VNĐ

BAO TỬ HẦM TIÊU XANH

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CUA TƯƠI
Giá: Liên hệ

CUA TƯƠI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GHẸ TƯƠI
Giá: Liên hệ

GHẸ TƯƠI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ TAI TƯỢNG
Giá: Liên hệ

CÁ TAI TƯỢNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ CHÉP GIÒN
Giá: Liên hệ

CÁ CHÉP GIÒN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ CHUỖI NGỌC
Giá: Liên hệ

CÁ CHUỖI NGỌC

Liên hệ: 0969 247 247
cart
cá mú trân châu
Giá: Liên hệ

cá mú trân châu

Liên hệ: 0969 247 247
cart
hau
Giá: Liên hệ

hau

Liên hệ: 0969 247 247
cart
0
Zalo
Zalo