Thực đơn món ăn

Hotline tư vấn:

0969 247 247 0969 247 247

10h30 - 22h30

Các ngày trong tuần
Thực đơn món ăn
GỎI RAU CÀNG CUA CÁ MỒI
Giá: 89.000 VNĐ

GỎI RAU CÀNG CUA CÁ MỒI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI CÀNG CUA BÒ TRỨNG
Giá: 89.000 VNĐ

GỎI CÀNG CUA BÒ TRỨNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI BÒ BÓP THẤU/ BÒ TÁI CHANH
Giá: 89.000 VNĐ

GỎI BÒ BÓP THẤU/ BÒ TÁI CHANH

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI XOÀI KHÔ LÓC
Giá: 79.000 VNĐ

GỎI XOÀI KHÔ LÓC

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI XOÀI KHÔ SẶC
Giá: 79.000 VNĐ

GỎI XOÀI KHÔ SẶC

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI KHOAI MÔN TÔM MỰC
Giá: 99.000 VNĐ

GỎI KHOAI MÔN TÔM MỰC

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI GÓI SEN TÔM THỊT
Giá: 79.000 VNĐ

GỎI GÓI SEN TÔM THỊT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI CỦ HỦ DỪA
Giá: 79.000 VNĐ

GỎI CỦ HỦ DỪA

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN
Giá: 59.000 VNĐ

ĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ĐẬU HŨ CHIÊN SẢ ỚT
Giá: 69.000 VNĐ

ĐẬU HŨ CHIÊN SẢ ỚT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ĐẬU HŨ SỐT TỨ XUYÊN
Giá: 79.000 VNĐ

ĐẬU HŨ SỐT TỨ XUYÊN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ SỐT HOÀNG KIM
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ SỐT HOÀNG KIM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ MÙ TẠT
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ MÙ TẠT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ SỐT THÁI
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ SỐT THÁI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ HẤP BIA
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ HẤP BIA

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ RANG ME
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ RANG ME

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ RANG MUỐI
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ RANG MUỐI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM SÚ NƯỚNG MỌI
Giá: Liên hệ

TÔM SÚ NƯỚNG MỌI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ỐC HƯƠNG HẤP SẢ
Giá: Liên hệ

ỐC HƯƠNG HẤP SẢ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
0
Zalo
Zalo