Thực đơn món ăn

Hotline tư vấn:

0969 247 247 0969 247 247

10h30 - 22h30

Các ngày trong tuần
Thực đơn món ăn
ỐC GIÁC
Giá: Liên hệ

ỐC GIÁC

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ỐC TỎI
Giá: Liên hệ

ỐC TỎI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ CHÌNH BÔNG
Giá: Liên hệ

CÁ CHÌNH BÔNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
SỤN GÀ RANG MUỐI
Giá: 79.000 VNĐ

SỤN GÀ RANG MUỐI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ TẦM
Giá: Liên hệ

CÁ TẦM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
Bào Ngư Hàn Quốc
Giá: Liên hệ

Bào Ngư Hàn Quốc

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ỐC MÓNG CHÂN
Giá: Liên hệ

ỐC MÓNG CHÂN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TU HÀI
Giá: Liên hệ

TU HÀI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ỐC VÒI VOI
Giá: Liên hệ

ỐC VÒI VOI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
NGAO HAI CÒI
Giá: Liên hệ

NGAO HAI CÒI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
SÒ MAI
Giá: Liên hệ

SÒ MAI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
SÒ LONG CỒ
Giá: Liên hệ

SÒ LONG CỒ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
SÒ HUYẾT
Giá: Liên hệ

SÒ HUYẾT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ CHÌNH SUỐI
Giá: Liên hệ

CÁ CHÌNH SUỐI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ TRẠCH LẤU
Giá: Liên hệ

CÁ TRẠCH LẤU

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ CHIM TRẮNG
Giá: Liên hệ

CÁ CHIM TRẮNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁ LĂNG
Giá: Liên hệ

CÁ LĂNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
TÔM CÀNG SÔNG
Giá: Liên hệ

TÔM CÀNG SÔNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI MỰC THÁI
Giá: 79.000 VNĐ

GỎI MỰC THÁI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GỎI XOÀI KHÔ ĐÙ
Giá: 79.000 VNĐ

GỎI XOÀI KHÔ ĐÙ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
0
Zalo
Zalo