MÓN BÒ -GÀ

Hotline tư vấn:

0969 247 247 0969 247 247

10h30 - 22h30

Các ngày trong tuần
MÓN BÒ -GÀ
SỤN GÀ RANG MUỐI
Giá: 79.000 VNĐ

SỤN GÀ RANG MUỐI

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁNH GÀ CHIÊN BƠ
Giá: 89.000 VNĐ

CÁNH GÀ CHIÊN BƠ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
Giá: 89.000 VNĐ

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
SỤN GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
Giá: 79.000 VNĐ

SỤN GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
MẸT GÀ TA 4MÓN
Giá: 489.000 VNĐ

MẸT GÀ TA 4MÓN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẦM BÍ ĐỎ
Giá: 450.000 VNĐ

GÀ TA HẦM BÍ ĐỎ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA TIỀM ỚT HIỂM
Giá: 450.000 VNĐ

GÀ TA TIỀM ỚT HIỂM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẤP LÁ CHANH
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA HẤP LÁ CHANH

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA NẤU CHÁO
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA NẤU CHÁO

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẤP MẮM NHĨ
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA HẤP MẮM NHĨ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA NẤU LÁ QUẾ
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA NẤU LÁ QUẾ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA TIỀM THUỐC BẮC
Giá: 450.000 VNĐ

GÀ TA TIỀM THUỐC BẮC

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA NƯỚNG MUỐI ỚT
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA NƯỚNG MUỐI ỚT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẦM SẢ
Giá: 450.000 VNĐ

GÀ TA HẦM SẢ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ HẤP HÀNH
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ HẤP HÀNH

Liên hệ: 0969 247 247
cart
0
Zalo
Zalo