HẢI SẢN CHẾ BIẾN

Hotline tư vấn:

0969 247 247 0969 247 247

10h30 - 22h30

Các ngày trong tuần
HẢI SẢN CHẾ BIẾN
ẾCH TRÙM RƠM
Giá: 89.000 VNĐ

ẾCH TRÙM RƠM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
ẾCH CHIÊN BƠ
Giá: 89.000 VNĐ

ẾCH CHIÊN BƠ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁNH GÀ CHIÊN BƠ
Giá: 89.000 VNĐ

CÁNH GÀ CHIÊN BƠ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
Giá: 89.000 VNĐ

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
SỤN GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
Giá: 79.000 VNĐ

SỤN GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN XÀO LĂN BÁNH MÌ
Giá: 119.000 VNĐ

LƯƠN XÀO LĂN BÁNH MÌ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN HẤP MUỐI HỘT
Giá: 119.000 VNĐ

LƯƠN HẤP MUỐI HỘT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
Giá: 179.000 VNĐ

LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN NHÚNG MẺ
Giá: 179.000 VNĐ

LƯƠN NHÚNG MẺ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN XÀO SẢ ỚT
Giá: 109.000 VNĐ

LƯƠN XÀO SẢ ỚT

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN XÚC BÁNH ĐA
Giá: 109.000 VNĐ

LƯƠN XÚC BÁNH ĐA

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN CHIÊN GIÒN
Giá: 109.000 VNĐ

LƯƠN CHIÊN GIÒN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
LƯƠN HẤP MƯỚP HƯƠNG
Giá: 119.000 VNĐ

LƯƠN HẤP MƯỚP HƯƠNG

Liên hệ: 0969 247 247
cart
MẸT GÀ TA 4MÓN
Giá: 489.000 VNĐ

MẸT GÀ TA 4MÓN

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẦM BÍ ĐỎ
Giá: 450.000 VNĐ

GÀ TA HẦM BÍ ĐỎ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA TIỀM ỚT HIỂM
Giá: 450.000 VNĐ

GÀ TA TIỀM ỚT HIỂM

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẤP LÁ CHANH
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA HẤP LÁ CHANH

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA NẤU CHÁO
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA NẤU CHÁO

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA HẤP MẮM NHĨ
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA HẤP MẮM NHĨ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
GÀ TA NẤU LÁ QUẾ
Giá: 430.000 VNĐ

GÀ TA NẤU LÁ QUẾ

Liên hệ: 0969 247 247
cart
0
Zalo
Zalo